U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

19 (2009-2010) nr. 2
Amendementen 1 en 2
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

26 november 2009
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

19 (2009-2010) nr. 1-Bijlagen
19 (2009-2010) nr. 2
19 (2009-2010) nr. 3-A
19 (2009-2010) nr. 3-B
19 (2009-2010) nr. 3-C
19 (2009-2010) nr. 3-D
19 (2009-2010) nr. 3-E
19 (2009-2010) nr. 3-F
19 (2009-2010) nr. 3-G
19 (2009-2010) nr. 3-H
19 (2009-2010) nr. 3-I
19 (2009-2010) nr. 3-J
19 (2009-2010) nr. 3-K
19 (2009-2010) nr. 4-Bijlagen
19 (2009-2010) nr. 5
19 (2009-2010) nr. 5-Bijlagen