U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid 2009-2014

van Christian Verougstraete, Felix Strackx, Erik Tack, Frank Creyelman en Pieter Huybrechts
197 (2009-2010) nr. 2
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

26 november 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
10 maart 2010
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

197 (2009-2010) nr. 1
197 (2009-2010) nr. 2
197 (2009-2010) nr. 3
197 (2009-2010) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 197 (2009-2010) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 24 leden hebben "ja" gestemd
  • 87 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details