U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

13 november 2009
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
16 november 2009
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
24 november 2009
Te behandelen in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
In behandeling in
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
25 november 2009
In behandeling in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
26 november 2009
In behandeling in
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Aangenomen in
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Tweede lezing in commissie gevraagd.
1 december 2009
In behandeling in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Aangenomen in
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
2 december 2009
In behandeling in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Aangenomen in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
3 december 2009
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
18 december 2009
Bekrachtigd en afgekondigd.
30 december 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

234 (2009-2010) nr. 1
234 (2009-2010) nr. 1-Addenda
234 (2009-2010) nr. 1-Addendum
234 (2009-2010) nr. 7
234 (2009-2010) nr. 9
234 (2009-2010) nr. 10
234 (2009-2010) nr. 11
234 (2009-2010) nr. 12
234 (2009-2010) nr. 13
234 (2009-2010) nr. 14
234 (2009-2010) nr. 15
234 (2009-2010) nr. 16
234 (2009-2010) nr. 16-Bijlagen
234 (2009-2010) nr. 17
234 (2009-2010) nr. 18
234 (2009-2010) nr. 21

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 234 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
63 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 59 leden hebben "ja" gestemd
 • 4 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
61 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 57 leden hebben "ja" gestemd
 • 4 leden hebben zich onthouden