U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

13 november 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
24 november 2009
Te behandelen in
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
 • Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
In behandeling in
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Aangenomen in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
Op de agenda: Hoofdstuk VIII. Knelpuntdossiers Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en Fonds Jongerenwelzijn (Bevoegdheden Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme
Op de agenda: Hoofdstuk VI. Overdracht wegenis Kasteel van Ham Hoofdstuk VII. Vlaams Gemeentefonds Hoofdstuk X. Fonds Personeelsleden verlof met opdracht Hoofdstuk XIII. Uitvoering binnen perken begroting (Afdeling II. Binnenlands Bestuur, Inburgering en Onroerend Erfgoed) Hoofdstuk XV. Grensoverschrijdende leasingoperatie Hoofdstuk XVII. Prestibel Left Village Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen (Bevoegdheden Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Toerisme van de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk V : Vlaamse Regulator voor de Media Hoofdstuk XXII : Slotbepalingen (Bevoegdheid Media van mevrouw Ingrid Lieten, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk XVI. Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen Hoofdstuk XVIII. Afvalstoffen (Bevoegdheden Leefmilieu en Natuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
25 november 2009
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda:
Hoofdstuk IV. DAB Fonds Minnelijke Schikkingen en DAB Herstelfonds (Bevoegdheid Ruimtelijke Ordening van de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Hoofdstuk XII.I Uitvoering binnen perken begroting, Afdeling II. Binnenlands Bestuur, Inburgering en Onroerend Erfgoed (Bevoegdheid Onroerend Erfgoed van de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand) Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel indicatieve stemming
26 november 2009
In behandeling in
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Aangenomen in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Tweede lezing in commissie gevraagd
Vergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie
Op de agenda: (Bevoegdheden Energie, Wonen en Steden van mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie) Benoeming van een verslaggever, toelichting, bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Verslaggever : mevrouw Marleen Vanderpoorten Hoofdstuk II. Onderwijs (Bevoegdheid Onderwijs van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) Bespreking en stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoofdstuk XIII : Afdeling I, Sociaal-Cultureel Werk Hoofdstuk XIV : Vlaams Cultureel-erfgoedbeleid Hoofdstuk XXII : Slotbepalingen (Bevoegdheid Cultuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur) Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Hoofdstuk XII. DAB Linkerscheldeoever Hoofdstuk XIX. Vreemd vermogensgarantie in het kader van eerste openbaar vervoersproject van de eerste fase van het Masterplan Antwerpen Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen (Bevoegdheden Mobiliteit en Openbare Werken van mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken) Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
1 december 2009
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in
 • Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Tweede lezing (artikel 68, 1, b van het Reglement)
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk III. Successierechten Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen Bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Hoofdstuk XVI. Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen Hoofdstuk XVIII. Afvalstoffen (Bevoegdheden Leefmilieu en Natuur van mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur) Voortzetting van de bespreking en stemming
2 december 2009
In behandeling in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Aangenomen in Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Vergadering Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Hoofdstuk XI: Diverse wijzigingen in decreten naar aanleiding van de ontbinding van het Vlaams Agentschap Ondernemen (Bevoegdheid Economie van de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid) Benoeming van een verslaggever en bespreking
3 december 2009
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Hoofdstuk I. Algemeen Hoofdstuk III. Successierechten Hoofdstuk XXII. Slotbepalingen Voortzetting van de bespreking en stemming van de aan de commissie toegewezen hoofdstukken
18 december 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
29 januari 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

233 (2009-2010) nr. 1
233 (2009-2010) nr. 1-Addenda
233 (2009-2010) nr. 1-Addendum
233 (2009-2010) nr. 6
233 (2009-2010) nr. 7
233 (2009-2010) nr. 8
233 (2009-2010) nr. 9
233 (2009-2010) nr. 10
233 (2009-2010) nr. 11
233 (2009-2010) nr. 12
233 (2009-2010) nr. 13
233 (2009-2010) nr. 14
233 (2009-2010) nr. 15

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 233 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
63 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 59 leden hebben "ja" gestemd
 • 4 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
61 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 57 leden hebben "ja" gestemd
 • 4 leden hebben zich onthouden

Meer details

Verslaggevers
Mercedes Van Volcem, Valerie Taeldeman, Jan Durnez, Marnic De Meulemeester, Bart Caron, Ward Kennes, Sven Gatz, Marijke Dillen, Vera Jans, Cindy Franssen, Karin Brouwers, Annick De Ridder, Paul Delva, Marleen Vanderpoorten, Robrecht Bothuyne en Filip Watteeuw
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid