U bent hier

Ontwerp van decreet houdende machtiging tot het vastleggen, ordonnanceren en betalen van uitgaven aan te rekenen op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992

van de Vlaamse Regering
28 (BZ 1992) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Documenten

28 (BZ 1992) nr. 1