U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 27 oktober 2009 door de heer Bart Caron in commissie gehouden interpellatie tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de recente beslissing betreffende de subsidiebedragen voor de periode 2010-2012 van de jeugdorganisaties in het kader van het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

van Tinne Rombouts, Danielle Godderis-T'Jonck, Chokri Mahassine, Bart Caron en Jean-Jacques De Gucht
222 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

29 oktober 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
18 november 2009
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

222 (2009-2010) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 222 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
113 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 113 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details