U bent hier

Ontwerp van decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 oktober 2009 tot vaststelling van de ontwikkelingsdoelen Nederlands voor nieuwkomers in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers in het secundair onderwijs en tot wijziging van sommige eindtermen en ontwikkelingsdoelen in het secundair onderwijs

van de Vlaamse Regering, verslag door Kathleen Deckx
215 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 oktober 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
30 november 2009
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
7 december 2009
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
4 maart 2010
In behandeling in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
9 maart 2010
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bespreking en stemming
23 april 2010
Bekrachtigd en afgekondigd
15 juni 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

215 (2009-2010) nr. 1
215 (2009-2010) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 215 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 88 leden hebben "ja" gestemd
  • 15 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Kathleen Deckx
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid