U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 oktober 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
29 oktober 2009
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
6 november 2009
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
10 november 2009
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
3 december 2009
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
18 december 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
28 december 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 14 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
63 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 59 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
61 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 57 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden

Meer details

Verslaggevers
Sven Gatz en Ward Kennes
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid