U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

van de Vlaamse Regering
18 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 oktober 2009
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
29 oktober 2009
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
6 november 2009
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
10 november 2009
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
3 december 2009
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
18 december 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
15 oktober 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 18 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 57 leden hebben "ja" gestemd
  • 47 leden hebben "neen" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 55 leden hebben "ja" gestemd
  • 44 leden hebben "neen" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Sven Gatz en Ward Kennes
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid