U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 22 oktober 2009 door de heer Bart Van Malderen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, over de hervorming van de banenplannen door federaal minister van Werk Joëlle Milquet en de opvolging van het belangenconflict van het Vlaams Parlement tegen de afschaffing van doelgroepenmaatregelen

van Johan Deckmyn, Frank Creyelman en Chris Janssens
182 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

22 oktober 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
28 oktober 2009
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

182 (2009-2010) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 182 (2009-2010) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
113 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 24 leden hebben "ja" gestemd
  • 89 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: