U bent hier

Voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement , wat het aantal ondertekenaars en sprekers betreft

van Ludwig Caluwé, Kris Van Dijck, Peter Vanvelthoven, Sven Gatz, Filip Watteeuw en Lode Vereeck
179 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

21 oktober 2009
22 oktober 2009
Verwezen naar Commissie voor Reglement en Samenwerking
13 november 2009
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
17 november 2009
Te behandelen in Commissie voor Reglement en Samenwerking
In behandeling in Commissie voor Reglement en Samenwerking
Aangenomen in Commissie voor Reglement en Samenwerking
Vergadering Commissie voor Reglement en Samenwerking
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Documenten

179 (2009-2010) nr. 1
179 (2009-2010) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement 179 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 101 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Jos De Meyer