U bent hier

Motie tot uitoefening van het recht van onderzoek naar de werking van de nv van publiek recht BAM met betrekking tot de realisatie van het Masterplan Antwerpen in het algemeen en de daarin begrepen Oosterweelverbinding in het bijzonder en het toezicht en de aansturing ervan door de Vlaamse Regering

van Filip Dewinter, Jan Penris en Wim Wienen
167 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Documenten

167 (2009-2010) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Motie tot uitoefening van het recht van onderzoek 167 (2009-2010) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
112 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 25 leden hebben "ja" gestemd
  • 81 leden hebben "neen" gestemd
  • 6 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden: