U bent hier

Motie tot uitoefening van het recht van onderzoek naar de werking van de nv van publiek recht BAM met betrekking tot de realisatie van het Masterplan Antwerpen en de daarin begrepen Oosterweelverbinding en de aansturing en opvolging ervan door de Vlaamse Regering

van Dirk Peeters, Mieke Vogels, Filip Watteeuw en Hermes Sanctorum-Vandevoorde
164 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Documenten

164 (2009-2010) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Motie tot uitoefening van het recht van onderzoek 164 (2009-2010) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 30 leden hebben "ja" gestemd
  • 81 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: