U bent hier

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). Grote infrastructuurprojecten. Gedachtewisselingen over het alternatievenonderzoek van Arup-Sum, over de visie van THV Noriant, over de visie van stRaten-generaal, over de visie van vzw Ademloos en over de stand van zaken rond het Masterplan Antwerpen. Verslag namens de Commissie ad hoc uitgebracht door de heren Carl Decaluwe en Jan Penris

54 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

14 oktober 2009

Meer details