U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 8 oktober 2009 door de heer Joris Van Hauthem in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over het standpunt dat de Vlaamse Regering heeft ingenomen op het Overlegcomité van 16 september 2009 aangaande het voorstel van decreet inzake het faciliteitenonderwijs

van Kris Van Dijck, Mark Demesmaeker, Ludwig Caluwé, Kathleen Helsen en Chokri Mahassine
157 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

12 oktober 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
26 oktober 2009
Ingetrokken

Documenten

157 (2009-2010) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details