U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 6 oktober 2009 door de heren Wim Wienen en Jurgen Verstrepen in commissie gehouden interpellaties tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, respectievelijk over de veroordeling van de openbare omroep VRT door de Vlaamse Regulator voor de Media wegens het ongelijk behandelen van politieke partijen en de bevestiging van deze beslissing door de Raad van State, en over de politieke objectiviteit van de VRT en de gevolgen van de beslissingen van de Raad van State en de Vlaamse Regulator voor de Media over neutraliteit in berichtgeving

van Wim Wienen en Johan Deckmyn
147 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

8 oktober 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
21 oktober 2009
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

147 (2009-2010) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 147 (2009-2010) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
110 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 24 leden hebben "ja" gestemd
  • 86 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid