U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende de houding en standpunten van de Vlaamse Regering bij de voorbereidingen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in het licht van de huidige crisis in de land- en tuinbouwsector

van Stefaan Sintobin, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt en Linda Vissers
141 (2009-2010) nr. 1

Procedureverloop

7 oktober 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
12 oktober 2009
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
19 oktober 2009
Te behandelen in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
21 oktober 2009
In behandeling in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
28 oktober 2009
Verworpen in commissie
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming

Documenten

141 (2009-2010) nr. 1
141 (2009-2010) nr. 2

Meer details