U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 1 oktober 2009 1° door de heer Jan Penris in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de actuele toestand rond de opschorting van de Westerscheldeverdieping in het licht van de geschillenprocedure; 2° door mevrouw Annick De Ridder in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de Scheldeverdieping en meer bepaald het uitblijven daarvan aan Nederlandse zijde; 3° door de heer Lode Vereeck in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de uitdieping van de Westerschelde

van Dirk de Kort, Ludwig Caluwé, Bart Martens, Liesbeth Homans, Jan Roegiers en Lies Jans
137 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

5 oktober 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
14 oktober 2009
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

137 (2009-2010) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 137 (2009-2010) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
116 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 69 leden hebben "ja" gestemd
  • 47 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
111 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 66 leden hebben "ja" gestemd
  • 45 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid