U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 1 oktober 2009 1° door de heer Jan Penris in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de actuele toestand rond de opschorting van de Westerscheldeverdieping in het licht van de geschillenprocedure; 2° door mevrouw Annick De Ridder in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de Scheldeverdieping en meer bepaald het uitblijven daarvan aan Nederlandse zijde; 3° door heer Lode Vereeck in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de uitdieping van de Westerschelde

van Jan Penris, Marleen Van den Eynde, Pieter Huybrechts, Johan Deckmyn en Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt
136 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

5 oktober 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
14 oktober 2009
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

136 (2009-2010) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 136 (2009-2010) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
114 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 18 leden hebben "ja" gestemd
  • 69 leden hebben "neen" gestemd
  • 27 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
109 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 18 leden hebben "ja" gestemd
  • 66 leden hebben "neen" gestemd
  • 25 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid