U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat de ontheffingen van de jaarlijkse belasting op niet-bebouwde percelen betreft

van Frank Creyelman, Christian Verougstraete, Johan Deckmyn en Pieter Huybrechts
133 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: impliciet verworpen

Procedureverloop

2 oktober 2009
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
22 oktober 2009
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed

Documenten

133 (2009-2010) nr. 1
133 (2009-2010) nr. 2

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Dirk Peeters
Materie
Gewestaangelegenheid