U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 1 oktober 2009 1° door de heer Jan Penris in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de actuele toestand rond de opschorting van de Westerscheldeverdieping in het licht van de geschillenprocedure; 2° door mevrouw Annick De Ridder in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de Scheldeverdieping en meer bepaald het uitblijven daarvan aan Nederlandse zijde; 3° door de heer Lode Vereeck in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de uitdieping van de Westerschelde

van Lode Vereeck en Peter Reekmans
132 (2009-2010) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

1 oktober 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
13 oktober 2009
Ingetrokken

Documenten

132 (2009-2010) nr. 1

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid