U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het koninkrijk België en de republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de republiek Kroatië, de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, de republiek Moldavië, Montenegro, de republiek Servië en de United Nations Interim Administration Mission in Kosovo in naam van Kosovo, in overeenstemming met resolutie 1244 van de VN-Veiligheidsraad, betreffende de voorrechten en immuniteiten van het secretariaat van de Centraal-Europese Vrijhandelsovereenkomst, ondertekend in Brussel op 26 juni 2008

van de Vlaamse Regering, verslag door Sabine Poleyn
110 (2009) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 juli 2009
Verstuurd naar de voorzitter
28 september 2009
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
29 september 2009
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
5 oktober 2009
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
13 oktober 2009
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
18 december 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
27 januari 2010
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

110 (2009) nr. 1
110 (2009) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 110 (2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 100 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
95 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 95 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Sabine Poleyn
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid