U bent hier

Voorstel van decreet houdende de invoering van een bijzondere tegemoetkoming aan gezinnen met kinderen

van Marijke Dillen en Filip Dewinter, verslag door Güler Turan, Mia De Vits en Mieke Vogels
101 (2009) nr. 1
Stand van zaken: impliciet verworpen

Procedureverloop

13 juli 2009
Verstuurd naar de voorzitter
3 augustus 2009
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
28 september 2009
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid
5 juni 2012

Documenten

101 (2009) nr. 1
101 (2009) nr. 2
101 (2009) nr. 3

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid