U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, wat de verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapportage betreft

2182 (2008-2009) nr. 3
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

30 april 2009
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

2182 (2008-2009) nr. 1
2182 (2008-2009) nr. 2
2182 (2008-2009) nr. 3