U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 april 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
In spoedbehandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
8 mei 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
3 augustus 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2250 (2008-2009) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2250 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
77 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 77 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid