U bent hier

Voorstel van resolutie tot besluit van de op 24 maart 2009 in commissie gehouden gedachtewisseling met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) over de 'Meerjarenanalyse, een achteruit- en vooruitblik op de zorgbehoeften van personen met een handicap' en van de op 21 april 2009 in commissie gehouden hoorzitting en gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de gehandicaptensector over de 'Meerjarenanalyse, een achteruit- en vooruitblik op de zorgbehoeften van personen met een handicap'

van Luc Martens
2246 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

28 april 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
29 april 2009
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering

Documenten

2246 (2008-2009) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van resolutie 2246 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
79 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 65 leden hebben "ja" gestemd
  • 12 leden hebben "neen" gestemd
  • 2 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid