U bent hier

Motie houdende verzoek tot raadpleging van de Raad van State over het voorstel van decreet betreffende de validatie van sommige gewestplanwijzigingen

van Mark Demesmaeker
medeondertekenaars: Erik Arckens, Geert Bourgeois, Thieu Boutsen, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, Bart Caron, Frank Creyelman, Rudi Daems, Piet De Bruyn, Johan Deckmyn, Dirk De Cock, Gino De Craemer, Filip Dewinter, Marijke Dillen, Vera Dua, Eloi Glorieux, Pieter Huybrechts, Werner Marginet, Katleen Martens, An Michiels, Monique Moens, Marie-Rose Morel, Jan Penris, Jan Peumans, Leo Pieters, Stefaan Sintobin, Jos Stassen, Helga Stevens, Felix Strackx, Erik Tack, Jef Tavernier, Marleen Van den Eynde, Kris Van Dijck, Wim Van Dijck, Roland Van Goethem, Joris Van Hauthem, Greet Van Linter, Luk Van Nieuwenhuysen, Karim Van Overmeire, Gerda Van Steenberge, Els Van Weert, Christian Verougstraete, Jurgen Verstrepen, Mieke Vogels en Frans Wymeersch
2145 (2008-2009) nr. 4
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

28 april 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

2145 (2008-2009) nr. 1
2145 (2008-2009) nr. 2
2145 (2008-2009) nr. 3
2145 (2008-2009) nr. 4
2145 (2008-2009) nr. 5