U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 23 april 2009 door de heer Kris Van Dijck en mevrouw An Michiels in commissie gehouden interpellaties tot de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, respectievelijk over het akkoord op het Overlegcomité om de leerplicht te verlagen naar 5 jaar, en over de verlaging van de leerplicht naar 5 jaar en het standpunt ter zake van de Vlaamse Regering op het Overlegcomité

2244 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

27 april 2009
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in plenaire vergadering.
30 april 2009
In behandeling in plenaire vergadering.
Verworpen in plenaire vergadering.

Documenten

2244 (2008-2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 2244 (2008-2009) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
77 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 5 leden hebben "ja" gestemd
  • 71 leden hebben "neen" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details