U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 23 april 2009 door de heer Kris Van Dijck in commissie gehouden interpellatie tot de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de Vlaamse school in Komen

2243 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

27 april 2009
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in plenaire vergadering.
30 april 2009
In behandeling in plenaire vergadering.
Verworpen in plenaire vergadering.

Documenten

2243 (2008-2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 2243 (2008-2009) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
75 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 12 leden hebben "ja" gestemd
  • 63 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: