U bent hier

Verslag over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat het ondersteunen van projecten van gemeenschappelijk wonen betreft

806 (2005-2006) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

27 april 2009
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

806 (2005-2006) nr. 1
806 (2005-2006) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Jan Roegiers
Dossiers