U bent hier

Voorstel van decreet van de dames Vera Dua en Mieke Vogels houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat het ondersteunen van projecten van gemeenschappelijk wonen betreft. Verslag namens de Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inbrurgering en Gelijke Kansen uitgebracht door de heer Jan Roegiers

806 (2005-2006) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

27 april 2009
Verslag (pdf) ingediend.

Documenten

806 (2005-2006) nr. 1
806 (2005-2006) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Dossiers