U bent hier

Verslag over het voorstel van decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens

2197 (2008-2009) nr. 4
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

22 april 2009
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

2197 (2008-2009) nr. 1
2197 (2008-2009) nr. 2
2197 (2008-2009) nr. 4

Meer details

Verslaggever
Jan Penris