U bent hier

Voorstel van decreet van de heren Dirk de Kort, Robert Voorhamme, Carl Decaluwe en Marc van den Abeelen, mevrouw Fientje Moerman en de heer Jan Roegiers houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens. Verslag namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht door de heer Jan Penris

2197 (2008-2009) nr. 4
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

22 april 2009
Verslag (pdf) ingediend.

Documenten

2197 (2008-2009) nr. 1
2197 (2008-2009) nr. 4

Meer details