U bent hier

Verslag van de hoorzitting over het voorstel van decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens

2197 (2008-2009) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

21 april 2009

Documenten

2197 (2008-2009) nr. 1
2197 (2008-2009) nr. 2
2197 (2008-2009) nr. 4

Meer details

Verslaggever
Jan Penris