U bent hier

Verslag over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, wat de verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapportage betreft

2182 (2008-2009) nr. 2
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

15 april 2009
Verslag (pdf) ingediend

Documenten

2182 (2008-2009) nr. 1
2182 (2008-2009) nr. 2

Meer details

Verslaggever