U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 26 maart 2009 door de heer Mark Demesmaeker in commissie gehouden interpellatie tot de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de ontnederlandsing van de regio Halle-Vilvoorde in het algemeen en van de Vlaamse Rand in het bijzonder

2211 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

30 maart 2009
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in plenaire vergadering.
22 april 2009
In behandeling in plenaire vergadering.
Verworpen in plenaire vergadering.

Documenten

2211 (2008-2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 2211 (2008-2009) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 31 leden hebben "ja" gestemd
  • 65 leden hebben "neen" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid