U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 24 maart 2009 door de heer Felix Strackx in commissie gehouden interpellatie tot de heer Dirk Van Mechelen, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, over de indekking van beleggingen in CDO's door het ARKimedes-fonds en de Participatiemaatschappij Vlaanderen

van Felix Strackx, Filip Dewinter en Johan Deckmyn
2200 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

26 maart 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
22 april 2009
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

2200 (2008-2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 2200 (2008-2009) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
96 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 24 leden hebben "ja" gestemd
  • 70 leden hebben "neen" gestemd
  • 2 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid