U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 24 maart 2009 door de heer Johan Deckmyn in commissie gehouden interpellatie tot de heer Dirk Van Mechelen, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, over de gevolgen van de jobkorting voor bedrijven die een beroep doen op ploegenarbeid

van Johan Deckmyn, Filip Dewinter, Erik Tack, Christian Verougstraete, Frank Creyelman en Felix Strackx
2193 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

25 maart 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
22 april 2009
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

2193 (2008-2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 2193 (2008-2009) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
95 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 25 leden hebben "ja" gestemd
  • 64 leden hebben "neen" gestemd
  • 6 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid