U bent hier

Voorstel van decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens

2197 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

25 maart 2009
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
31 maart 2009
In behandeling in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: (onder voorbehoud van indiening)
Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
14 april 2009
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever
Hoorzitting met de drie betrokken havenbesturen en de heer Werner Decrem, Business unit manager - pps Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV)
Bespreking en stemming
21 april 2009
Aangenomen in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
29 april 2009
In behandeling in plenaire vergadering.
30 april 2009
Aangenomen in plenaire vergadering.
8 mei 2009
Bekrachtigd en afgekondigd.
5 juni 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

2197 (2008-2009) nr. 1
2197 (2008-2009) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2197 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
77 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 70 leden hebben "ja" gestemd
  • 7 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid