U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 17 maart 2009 1° door de heer Jan Penris in commissie gehouden interpellatie tot de heer Dirk Van Mechelen, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, over de resultaten van het onderzoek naar de verschillende mogelijke tracés voor de Oosterweelverbinding; 2° door de heer Rudi Daems in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over het alternatievenonderzoek voor de Oosterweelverbinding; 3° door de heer Jan Peumans in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, tot de heer Dirk Van Mechelen, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, tot mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, en tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over het alternatievenonderzoek voor de Oosterweelverbinding

van Jan Peumans, Mark Demesmaeker, Kris Van Dijck, Geert Bourgeois, Piet De Bruyn en Helga Stevens
2188 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

19 maart 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
1 april 2009
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

2188 (2008-2009) nr. 1

Verbonden initiatieven

Stemming in de plenaire vergadering

Met redenen omklede motie 2188 (2008-2009) is niet aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 30 leden hebben "ja" gestemd
  • 66 leden hebben "neen" gestemd
  • 2 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid