U bent hier

Verslag van de Vlaamse Regering. Vlaanderen in Actie: Doorbraken 2020. Verslag van de Vlaamse Regering. Pact 2020: Een nieuw toekomstpact voor Vlaanderen - 20 doelstellingen. Voorstel van resolutie van de heren Rudi Daems en Eloi Glorieux, de dames Mieke Vogels en Vera Dua en de heren Jos Stassen en Jef Tavernier betreffende de opmaak van een Groene New Deal voor Vlaanderen. Advies namens de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed uitgebracht door de heer André Van Nieuwkerke aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

2058 (2008-2009) nr. 6
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

20 maart 2009

Documenten

Meer details