U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 maart 2009
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
25 maart 2009
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
1 april 2009
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
2 april 2009
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
14 april 2009
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
29 april 2009
In behandeling in plenaire vergadering.
30 april 2009
Aangenomen in plenaire vergadering.
8 mei 2009
Bekrachtigd en afgekondigd.
3 juli 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

2185 (2008-2009) nr. 1
2185 (2008-2009) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2185 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
76 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 76 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid