U bent hier

Amendementen op het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging aan diverse bepalingen inzake de milieuhandhaving

2132 (2008-2009) nr. 2
Amendementen 1, 2, 3, 4, 5 en 6
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

18 maart 2009
Amendementen (pdf) ingediend

Documenten

2132 (2008-2009) nr. 1
2132 (2008-2009) nr. 2
2132 (2008-2009) nr. 3