U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, wat de verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapportage betreft

van Patrick Lachaert, Tinne Rombouts, Bart Martens, Patrick De Klerck, Erik Matthijs en André Van Nieuwkerke
2182 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

18 maart 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
1 april 2009
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
2 april 2009
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
14 april 2009
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
29 april 2009
8 mei 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
3 juli 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2182 (2008-2009) nr. 1
2182 (2008-2009) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2182 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
76 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 70 leden hebben "ja" gestemd
  • 6 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Karlos Callens
Materie
Gewestaangelegenheid