U bent hier

Verslag van de hoorzitting over het voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie wat de verslaggeving aan het Vlaams Parlement betreft

namens de Subcommissie voor Wapenhandel, verslag door Jan Laurys
1591 (2007-2008) nr. 5
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

13 maart 2009

Documenten

1591 (2007-2008) nr. 1
1591 (2007-2008) nr. 2
1591 (2007-2008) nr. 3
1591 (2007-2008) nr. 4
1591 (2007-2008) nr. 5

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Jan Laurys