U bent hier

Voorstel van decreet houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest aan lokale besturen planverplichtingen worden opgelegd en specifieke subsidies worden toegekend

van Laurence Libert en Marnic De Meulemeester
2177 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

12 maart 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
7 april 2009
Te behandelen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
6 juni 2009
Vervallen

Documenten

2177 (2008-2009) nr. 1

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid