U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de organisatie van coëxistentie van genetisch gemodificeerde gewassen met conventionele gewassen en biologische gewassen. Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed uitgebracht door de heren Karlos Callens en Stefaan Sintobin

1885 (2008-2009) nr. 7
Stand van zaken: ingediend

Procedureverloop

9 maart 2009
Verslag (pdf) ingediend.

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid