U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 maart 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
19 maart 2009
In behandeling in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
30 maart 2009
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
29 april 2009
In behandeling in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
8 mei 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
28 augustus 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2160 (2008-2009) nr. 1
2160 (2008-2009) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2160 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
79 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 79 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Anissa Temsamani
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid