U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 maart 2009
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
19 maart 2009
In behandeling in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
23 april 2009
28 april 2009
Tweede lezing in commissie.
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
8 mei 2009
Bekrachtigd en afgekondigd.
28 augustus 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2159 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
106 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 64 leden hebben "ja" gestemd
  • 39 leden hebben "neen" gestemd
  • 3 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid