U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009. Tweede aanpassing

van de Vlaamse Regering
19-B (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 maart 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
19 maart 2009
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
24 maart 2009
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
30 april 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
23 december 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

19-B (2008-2009) nr. 1
19-B (2008-2009) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 19-B (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
95 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 89 leden hebben "ja" gestemd
  • 6 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid