U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 maart 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
12 maart 2009
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
19 maart 2009
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
24 maart 2009
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
22 april 2009
30 april 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
28 mei 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2156 (2008-2009) nr. 1
2156 (2008-2009) nr. 3
2156 (2008-2009) nr. 4
2156 (2008-2009) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 2156 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 73 leden hebben "ja" gestemd
  • 16 leden hebben "neen" gestemd
  • 13 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Tom Dehaene en Felix Strackx
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid