U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt

van Bart Van Malderen, Jan Laurys, Annick De Ridder, Chokri Mahassine en Louis Bril
2149 (2008-2009) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

5 maart 2009
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
20 maart 2009
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
27 maart 2009
Te behandelen in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
2 april 2009
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
22 april 2009
30 april 2009
Bekrachtigd en afgekondigd
26 mei 2009
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

2149 (2008-2009) nr. 1
2149 (2008-2009) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 2149 (2008-2009) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 76 leden hebben "ja" gestemd
  • 24 leden hebben "neen" gestemd
  • 2 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
96 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 73 leden hebben "ja" gestemd
  • 22 leden hebben "neen" gestemd
  • 1 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid